Επιβεβαιωτική Ψυχοθεραπεία ως προς τα Φύλα, τη Σεξουαλικότητα και την Ποικιλομορφία των Σχέσεων (GSRD)

H αλήθεια προσδιορίζεται μέσα από τη σχέση (May, R., 1983)

Φύλο, σεξουαλικότητα και ποικιλομορφία σχέσεων

Στις μέρες μας η σεξουαλικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μία στεγνή, άκαμπτη και μονολιθική οντότητα ούτε περιορίζεται στα όρια ενός δυϊσμού, ενός απόλυτου δίπολου, στη λεγόμενη ετεροκανονικότητα (άνδρας-γυναίκα).

Ο εαυτός μας είναι, επίσης, μια δυναμική διαδικασία. Το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι εξίσου ρευστά και σε φάσμα, με διαφοροποιήσεις και παραλλαγές, απέναντι σε κάθε γραμμικότητα και τάση για κανονικοποίηση, όπως προστάζει το σχήμα της απόλυτης ετεροκανονικότητας (Rosenblatt, 1998).

Με άλλα λόγια, η σεξουαλικότητα αποτυπώνει τον πυρηνικό τρόπο του ανθρώπου να υπάρχει και να είναι σε αυτόν τον κόσμο (Smith, 1987) και ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί πυρηνικό μέρος του όλου μας.

Ψυχοθεραπεία Gestalt, μία υποστηρικτική, επιβεβαιωτική θεραπεία (affirmative therapy)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την Ψυχική Ύγεία ως την κατάσταση ευεξίας κατά την οποία το άτομο κάνει πράξη τις δυνατότητές του, μπορεί να ανταπεξέλθει στις ψυχικές πιέσεις της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του

(https://www.who.int/health-topics/mental-health )

Η ψυχοθεραπεία Gestalt παρέχει εγγενώς το απαραίτητο κλινικό πλαίσιο για την κατάκτηση της παραπάνω ευεξίας, μέσα από τη δουλειά με τον εαυτό, ως όλον και μέσα από τον τρόπο που το άτομο αντιμετωπίζει και νοηματοδοτεί τη σεξουαλικότητά του, ως πυρηνικό μέρος του όλου του.

Μέλημά μου ως Ψυχοθεραπεύτρια είναι να φτάσει ο εαυτός στο επίπεδο της αυτό-υποστήριξης και αυτονομίας του απελευθερώνοντας εδραιωμένα μοτίβα προσαρμογής και συμμόρφωσης, μη λειτουργικά για τον ίδιο και προσεγγίζοντας όλο και περισσότερο την αυθεντικότητά του.

Ειρήνη Κουτελά

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

M.Sc. Ψυχολογίας (University of East London),  I-MBA., M.Sc. Litt., μέλος του European Association for Gestalt Therapy & της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ.

ΠΗΓΕΣ

Kort, J. (2018). LGBT  Clients in Therapy. Clinical Issues and Treatment Strategies. W.W. Norton & Company

Loftin, C. M. (2016).  From bisexual to «queer»: the  radical sexuality of Paul Goodman. Self and Society, Vol. 44, No 4, 333-338

Richards, Ch., Meg Barker-, J. (2013). Sexuality & Gender for Mental Health Professionals: A Practical Guide. SAGE Publications Ltd

Rollo, M. (2016). Αυτογνωσία και νόημα της ζωής. Η ανακάλυψη του είναι. Αθήνα: Αρμός

Rosenblatt, D. (1998). Gestalt Therapy and Homosexuality.  A Personal Memoir.  British Gestalt Journal, Vol. 7, No.1, 8-17

Smith, E. W. L. (1987). Sexual Aliveness: A Reichian Gestalt Perspective. Gestalt Journal Press

Δείτε πρόσφατα σχετικά άρθρα:

Δείτε πρόσφατες σχετικές δράσεις: